Lidmaatschap opzeggen

Besluit u om niet langer lid te blijven van H.S.V. de Sportvisser en wilt u het lidmaatschap opzeggen, doe dit dan vóór 1 oktober, van het lopende contributiejaar. Als u een automatische incasso heeft afgegeven dan stopt deze ook automatisch. Voor 1 oktober is noodzakelijk omdat ons systeem gekoppeld is aan de landelijke administratie van Sportvisserij Nederland en het na die datum niet meer mogelijk is om wijzigingen door te voeren en de vispassen voor het opvolgende jaar aangemaakt worden door Sportvisserij Nederland.

Het niet (tijdig) opzeggen van uw lidmaatschap brengt onnodig veel kosten met zich mee. De VISpas wordt op naam aangemaakt, door het niet opzeggen en betalen van uw lidmaatschap moeten wij de aangemaakte VISpassen retour sturen. 
Volgens de statuten van onze vereniging moet u tijdig, uiterlijk 1 oktober, uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Doet u dat niet dan blijft uw lidmaatschap en de daarbij behorende betalingsverplichting van kracht.

KLIK HIER VOOR HET LIDMAATSCHAP OPZEGGEN