Gratis Jeugdvergunning


Ben je niet ouder dan 14 jaar (peildatum 1 januari) en vis je nooit met meer dan één hengel? Dan kun je GRATIS jeugdvergunning van onze vereniging aanvragen, uitprinten en binnen 10 minuten kun je aan de waterkant zitten!

Deze gratis jeugdvergunning is geldig voor:

Alle viswateren in Nijmegen m.u.v. de wateren die buiten de bebouwde kom gelegen zijn (vijvers in het Kronenburgerpark, vijver bij de Tarweweg, vijver tussen de Weezenhof en de Staddijk, het Meertje en Bijsterhuizen) en de wateren waarvan de Federatie niet rechthebbende is (Waal, Maas-Waal kanaal, Spiegelwaal en niet verpachte wateren)

  • Je mag vissen met 1 hengel
  • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs.
  • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet
  • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten

Dus ben jij niet ouder dan 14 jaar en vis je nooit met meer dan één hengel?

Vraag dan hier je gratis jeugdvergunning aan!